Öğrendiğimiz sesleri pekiştirmek amacıyla hazırlanmış çevrimiçi etkinliktir.